Tin tức

Các loại hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu

Theo đó, có 22 loại hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam bao gồm: Carbuterol, Cimaterol, Clenbuterol, Chloramphenicol, Diethylstilbestrol (DES), Dimetridazole, Fenoterol, Furazolidon và các dẫn suất nhóm Nitrofuran, Isoxuprin, Methyl-testosterone, Metronidazole, 19 Nor-testosterone, Ractoparnine, Salbutamol, Terbutaline, Stilbenes, Trenbolone, Zeranol, Melamine (với làm lượng melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5mg/kg), Bacitracin ZN, Carbadox, Olaquidox.

Tuy nhiên, Thông tư cũng nêu rõ được sản xuất, kinh doanh và sử dụng các chất Carbadox, Olaquidox, Bacitracin ZN trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đến hết ngày 30/06/2015.

Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2014 và thay thế Quyết định số 54/2002/QĐ-BNN ngày 20/6/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng một số loại kháng sinh, hóa chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi; bãi bỏ quy định về việc quản lý chất Melamine đối với thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Quyết định số 3762/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ LINH ĐAN

Địa Chỉ: 158 Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 028 22467474 - 028 22457474

Web: www.cungcaphoachat.com

Email: linhdanchemicals@gmail.com